Βασιλική Μεράντζα- λογοθεραπεύτρια

Βασιλική Μεράντζα

Λογοθεραπεύτρια

Κιν. 6973568424

Σταθερό: 215-50 55 525

Έδρα: Γεωργίου Θεοτόκη 5, Πειραιάς,

Site:   www.epikinonou.gr

mail:    info@epikinonou.gr / vasiliki-merantza@epikinonou.gr

Fb: Βασιλική Μεράντζα Λογοθεραπεύτρια

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΡΑΝΤΖΑ είναι έμπειρη Λογοθεραπεύτρια, παιδιών και ενηλίκων με έδρα στον Πειραιά. Είναι Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πατρών (Σ.Ε.Υ.Π- λογοθεραπείας) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων Πατρών – Λευκωσίας). 

Επιπλέον είναι:

 •  Θεραπεύτρια Πρώιμης Παρέμβασης (Portage)
 • Θεραπεύτρια Padovan Method
 • Επαγγελματίας Συνεργάτης της Attachment Parenting Hellas

Ακόμα, στα πλαίσια συνεχούς κατάρτισης έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικές εποπτέιες, σεμινάρια και μετεκπαιδεύσεις, στις οποίες έχει πιστοποιηθεί και αφορούν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, στη γλωσσική ανάπτυξη μέσω του προφορικού και γραπτού λόγου, στην ειδική αγωγή – εκπαίδευση και στη μάθηση (Portage, PECS – πρόγραμμα εναλλακτικής επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων, Γραφή Braille, Νοηματική Γλώσσα, Padovan Method, κα).

Εργάζεται ως ιδιώτης από το 2006, ενώ έχει εργαστεί και σε κέντρα λογοθεραπείας, σε δημόσια σχολεία κωφών, στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και σε ειδικά δημοτικά σχολεία του δημοσίου. Συνεργάζεται με διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει και απαρτίζεται από εργοθεραπευτή- ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό. Έχει γνώσεις νοηματικής και πιστοποίηση γνώσης της γραφής Braille.

Πραγματοποιεί έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση και αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης, καθώς και εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο αξιοποιείται τόσο από το άτομο, όσο και από το περιβάλλον του, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των επικοινωνιακών του αναγκών.

Η λογοθεραπεύτρια, μετά την ολοκλήρωση της αξιολογητικής διαδικασίας (με σταθμισμένα και μη σταθμισμένα αξιολογητικά εργαλεία), η οποία έχει ως στόχο την εκτίμηση των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του ατόμου ως προς την επικοινωνία, την κατανόηση, την έκφραση και τη χρήση του λόγου, διαμορφώνει ένα πρόγραμμα παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.

Εργαλεία όπως το σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας, μέσω εικόνων (P.E.C.S) ή/και η χρήση χειρομορφών και συμβόλων μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, προκειμένου να βοηθήσουν το άτομο στη βελτίωση της επικοινωνίας του με τους άλλους.

Δίνεται μεγάλη έμφαση στη συνεργασία του λογοθεραπευτή τόσο με θεραπευτές άλλων ειδικοτήτων (εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό), όσο και με την οικογένεια.

Με τη συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας αναλαμβάνει:

 • Αξιολόγηση
 • Θεραπευτική παρέμβαση
 • Προετοιμασία για το δημοτικό
 • Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχολογική υποστήριξη -Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα
 • Ενημέρωση και συμβουλευτική γονέων/φροντιστών
 • Εποπτείες και καθοδήγηση επαγγελματιών (θεραπευτών -εκπαιδευτικών σε θέματα λόγου και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης)
 • Padovan Method (Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση)

Ενδεικτικά αντιμετωπίζει περιστατικά ‘οπως:

 • Διαταραχές/ Καθυστέρηση γλωσσικής ανάπτυξης (ομιλίας και λόγου, λεξιλογίου, σύνταξης, γραμματικής)
 • Διαταραχές άρθρωσης, φωνολογίας και αντήχησης (π.χ ένρινη ομιλία)
 •  Μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. διαταραχές ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας)
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ).
 • Βαρηκοΐα, Κώφωση
 • Νευρολογικές διαταραχές (Αφασία, Δυσαρθρία, Δυσπραξία-Διαταραχή κινητικού συντονισμού)
 • Σύνδρομα (π.χ. Σύνδρομο Down)
 • Νοητική Υστέρηση
 • Διαταραχές ροής (Τραυλισμός, Ταχυλαλία).
 • Δυσπραξία-Διαταραχή κινητικού συντονισμού
 • Ειδική γλωσσική διαταραχή
 • Επιλεκτική αλαλία
 • Διαταραχές αισθητηριακής ολοκλήρωσης
 • Διαταραχές αδρής και λεπτής κινητικότητας
 • Θέματα Ψυχολογίας και συμπεριφοράς

Με τη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας αντιμετωπίζονται και θέματα αδρής και λεπτής κίνησης, ψυχολογίας και συμπεριφοράς.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *