Βασιλική Μεράντζα- λογοθεραπεύτρια

Βασιλική Μεράντζα

Λογοθεραπεύτρια

Κιν. 6973568424

Σταθερό: 215-50 55 525

Έδρα: Γεωργίου Θεοτόκη 5, Πλατεία Πηγάδας Πειραιάς,

Τ.Κ. 18538

mail: v.merantza@yahoo.gr

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΡΑΝΤΖΑ είναι Λογοθεραπεύτρια παιδιών και ενηλίκων με έδρα στον Πειραιά. Είναι Πτυχιούχος του Α.Τ.Ε.Ι. Λογοθεραπείας Πατρών και Μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος.

Εργάζεται ως ιδιώτης από το 2006, ενώ έχει εργαστεί και σε κέντρα λογοθεραπείας, σε δημόσια σχολεία κωφών, στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και σε ειδικά δημοτικά σχολεία του δημοσίου. Συνεργάζεται με διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει και απαρτίζεται από εργοθεραπευτή- ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό. Έχει γνώσεις νοηματικής και πιστοποίηση γνώσης της γραφής Braille.

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών σεμιναρίων σε τομείς που αφορούν την ανάπτυξη επικοινωνίας και τη γλωσσική ανάπτυξη μέσω του προφορικού και γραπτού λόγου και είναι πιστοποιημένη θεραπεύτρια της μεθόδου νευρολειτουργικής αναδιοργάνωσης Padovan. Επιπλέον, παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά σε εποπτικές και επιμορφωτικές ομάδες.

Πραγματοποιείται έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση και αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης, καθώς και εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο αξιοποιείται τόσο από το άτομο, όσο και από το περιβάλλον του, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των επικοινωνιακών του αναγκών.

Αναλαμβάνει περιστατικά όπως: Διαταραχές ομιλίας και λόγου, Διαταραχές άρθρωσης και φωνολογίας, Καθυστέρηση γλωσσικής ανάπτυξης, Ειδική γλωσσική διαταραχή, Μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. διαταραχές ανάγνωσης, γραφής) και Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ). Επίσης, Βαρηκοΐα, Κώφωση, Νευρολογικές διαταραχές (Αφασία, Δυσαρθρία, Δυσπραξία-Διαταραχή κινητικού συντονισμού), Σύνδρομα (π.χ. Σύνδρομο Down), Νοητική Υστέρηση καθώς και Διαταραχές ροής (Τραυλισμός, Ταχυλαλία).

Με τη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας αντιμετωπίζονται και θέματα αδρής και λεπτής κίνησης, ψυχολογίας και συμπεριφοράς.

Η λογοθεραπεύτρια, μετά την ολοκλήρωση της αξιολογητικής διαδικασίας, η οποία έχει ως στόχο την εκτίμηση των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του ατόμου ως προς την επικοινωνία, την κατανόηση, την έκφραση και τη χρήση του λόγου, διαμορφώνει ένα πρόγραμμα παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.

Εργαλεία όπως το σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας, μέσω εικόνων (P.E.C.S) ή/και η χρήση χειρομορφών και συμβόλων μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, προκειμένου να βοηθήσουν το άτομο στη βελτίωση της επικοινωνίας του με τους άλλους.

Δίνεται μεγάλη έμφαση στη συνεργασία του λογοθεραπευτή τόσο με θεραπευτές άλλων ειδικοτήτων (Εργοθεραπευτή, Ειδικό παιδαγωγό), όσο και με την οικογένεια.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *