Εγγραφή στο δίκτυο συνεργατών

ATTACHMENT PARENTING HELLAS

Ως επαγγελματίες συνεργάτες της AP-Hellas νοούνται οι επαγγελματίες που υποστηρίζουν τη φιλοσοφία και πρακτική του AP. Έχουν προσκομίσει επαρκή στοιχεία για την προσήλωσή τους στις αρχές του ΑΡ και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους γονείς και τα παιδιά. Είναι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη φροντίδα του παιδιού και του γονέα, αλλά και της μεταξύ τους σχέσης, όπως ψυχολόγοι, σύμβουλοι, ψυχίατροι, εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, μαιευτήρες/γυναικολόγοι, μαίες, babysitters, παιδίατροι, κτλ. Λειτουργούν ανεξάρτητα σαν εξωτερικοί συνεργάτες, ο καθένας από το δικό του χώρο. Η ΑΡΗ δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών του κάθε επαγγελματία συνεργάτη, η δε τήρηση των αρχών του ΑΡ επαφίεται αποκλειστικά στον ίδιο.
Με τη συνδρομή τους, οι επαγγελματίες συνεργάτες της APH απολαμβάνουν ειδικά προνόμια, όπως προώθηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας μέσω του website της APH, χρήση του λογότυπου της APH σε επαγγελματικές κάρτες και επαγγελματικά τους website, συνδρομή στο έργο της APH μέσω συγγραφής άρθρων και διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εγγραφή στο newsletter και έκπτωση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Εάν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε ως επαγγελματίες συνεργάτες, χρειάζεται να ακολουθήσετε τη διαδικασία εγγραφής, αποστέλλοντας το βιογραφικό σας εδώ.
Τα κριτήρια συνεργασίας είναι:

  • Υποστήριξη των αρχών και πρακτικών του Attachment Parenting
  • 2 συστατικές επιστολές
  • Πτυχίο
  • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
  • Έναρξη επαγγέλματος
  • Επαγγελματική στέγη
  • Συμμετοχή σε επαγγελματικό σύλλογο
  • Επαγγελματική εμπειρία
  • Συμμετοχή στο σεμινάριο “ΑΡ για επαγγελματίες”

Αφού αποστείλετε το βιογραφικό σας, η APH θα επικοινωνήσει μαζί σας για να ορίσετε ημερομηνία για συνέντευξη. Για άτομα που διαμένουν εκτός Αθηνών η συνέντευξη μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά ή μέσω skype.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος αφού επιλεγεί από την APH για συνεργάτης πληρώνει μία ετήσια συνδρομή κάθε χρόνο.
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιλεγεί τότε η APH θα αποστείλει ηλεκτρονικά το υποστηρικτικό υλικό και θα αναρτήσει στο website τα στοιχεία του επαγγελματία συνεργάτη APH.
Η APH διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτον, για σοβαρή απόκλιση του συνεργάτη από τις βασικές αρχές του AP, να τον διαγράψει.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *