Εκπαιδεύστε τη Babysitter σας στο Attachment Parenting

Η εκπαίδευση αυτή απευθύνεται τόσο σε γονείς που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το φροντιστή των παιδιών τους (babysitter, παιδαγωγό) στο Attachment Parenting, όσο και σε babysitters/παιδαγωγούς που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν επιπλέον δεξιότητες σχετικές με τη φιλοσοφία και τις πρακτικές του Attachment Parenting.

Η εκπαίδευση βασίζεται στη θεωρητική και στη βιωματική μάθηση και καλύπτει την παρακάτω θεματολογία:

 • Θεωρία και πράξη του Attachment Parenting
 • Ο ρόλος του παιδαγωγού
 • Φροντίζοντας τη σχέση του παιδαγωγού με τους γονείς
 • Δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και ασφάλειας με τα παιδιά
 • Αναπτυξιακά στάδια παιδιών
 • Δικαιώματα των παιδιών
 • Απαραίτητες δεξιότητες παιδαγωγού
 • Ασφάλεια
 • Δημιουργώντας ένα θετικό περιβάλλον για τα παιδιά
 • Αναπτύσσοντας στρατηγικές συναισθηματικής αγωγής και επικοινωνίας
 • Η γλώσσα της αποδοχής
 • Ο ρόλος του παιχνιδιού στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
 • Ειδικά θέματα (ύπνος, διατροφή, φόβοι, επιθετικότητα, χρήση τεχνολογίας, κτλ)
 • Θετική Διαπαιδαγώγηση

Μετά από επικοινωνία σας με την APH κανονίζουμε συνάντηση με τους γονείς, ώστε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα της εκπαίδευσης πάνω στα δικά σας δεδομένα και ανάγκες. Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η εκπαίδευση με τον άνθρωπο που έχετε επιλέξει ως babysitter/παιδαγωγό. Τέλος, και εφόσον το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε αξιολόγηση του βάσει της εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση γίνεται ατομικά ή σε ομάδες.
Για τις babysitters/παιδαγωγούς που επιθυμούν να γνωρίσουν τον κόσμο του Attachment Parenting και της Θετικής Διαπαιδαγώγησης, δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.  Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα σας δώσει τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις δεξιότητες που χρειάζεστε, για να ανταποκριθείτε με ευαισθησία, υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση, δημιουργικότητα στο ρόλο που έχετε αναλάβει και για να δημιουργείτε ασφαλείς συναισθηματικούς δεσμούς με τα παιδιά που φροντίζετε, αλλά και με τους γονείς τους.
Για όσους το επιθυμούν η εκπαίδευση γίνεται και στην Αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Attachment Parenting Hellas εδώ.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *