Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Γονέων Attachment Parenting


«Online Τριετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Γονέων Attachment Parenting»

 

Προσέγγιση:

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαιδεύονται στη Συμβουλευτική Γονέων με την προσέγγιση του Attachment Parenting. Το Attachment Parenting είναι ένας ενσυναισθητικός τρόπος ανατροφής και διαπαιδαγώγησης, που βασίζεται στη θεωρία συναισθηματικών δεσμών που ανέπτυξε ο ψυχίατρος John Bowlby.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες με πανεπιστημιακές σπουδές σε ανθρωπιστικές επιστήμες και άλλους σχετικούς κλάδους (ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, σύμβουλους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, παιδαγωγούς/ εκπαιδευτικούς, κτλ) ΚΑΙ σε φοιτητές ανθρωπιστικών σχολών. Αιτήσεις από κατόχους γενικού πανεπιστημιακού πτυχίου αξιολογούνται κατά περίπτωση και μέσω συνέντευξης.

Κύριοι Στόχοι Προγράμματος:

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των πρακτικών του Attachment Parenting, η κατανόηση της σημασίας και πράξης της συμβουλευτικής γονέων, η απόκτηση και κατάκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων, τεχνικών και μεθόδων στη συμβουλευτική διαδικασία, η εμπέδωση του κώδικα δεοντολογίας και η προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του κάθε εκπαιδευόμενου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις, εποπτεία, προσωπική θεραπεία και πρακτική.

Αναγνώριση & Πιστοποίηση Προγράμματος:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες πιστοποιούνται ως Σύμβουλοι Γονέων Attachment Parenting από την Attachment Parenting Hellas.

Νέα τμήματα ξεκινούν κάθε Σεπτέμβρη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας ζητήσετε τον οδηγό σπουδών.

Πληροφορίες & Εγγραφές: mariapapafilippou@hotmail.com

                                                   info@aphellas.gr

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *