Προσωπική και Οικογενειακή Ισορροπία

Μία από τις βασικές αρχές του ΑΡ είναι η φροντίδα διατήρησης ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και οικογενειακής ζωής.

Η αυτοφροντίδα του κάθε γονέα, αλλά και η φροντίδα της σχέσης του ζευγαριού είναι απαραίτητες, προκειμένου οι γονείς να έχουν τα κατάλληλα αποθέματα ενέργειας, για να δώσουν ό,τι καλύτερο στα παιδιά τους και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Στο ΑΡ είναι σημαντική η συναισθηματική υγεία όλων των μελών μιας οικογένειας. Για να αναπτυχθούν υγιή συναισθηματικά παιδιά, χρειάζονται υγιείς και συναισθηματικά διαθέσιμοι γονείς.

Το ταξίδι στη γονεϊκότητα μπορεί να είναι κάποιες φορές δύσκολο και απαιτητικό και να φέρει στην επιφάνεια το δικό μας εσωτερικό παιδί με τις δικές του ανάγκες. Φροντίζοντας το εσωτερικό μας παιδί, τον εαυτό μας ως παιδί δηλαδή, φροντίζουμε καλύτερα και τα παιδιά μας. Το ίδιο συμβαίνει φροντίζοντας και τη σχέση μας με τον/την σύντροφο.

Η αναζήτηση ενός υποστηρικτικού δικτύου μας βοηθά να διατηρούμε τις δυνάμεις μας και την ισορροπία μας. Αυτό μπορεί να είναι ένας καλός φίλος, συγγενείς πρόθυμοι να βοηθήσουν, ή και κάποιος ειδικός.

Το δίκτυο συνεργατών της ΑΡΗ υποστηρίζει και βοηθά άτομα και οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *