Υποστήριξη Γονέων

Ένας από τους στόχους της Attachment Parenting Hellas είναι να προσφέρει στους γονείς ένα πλαίσιο αναφοράς, μέσα στο οποίο μπορούν να ενημερωθούν, υποστηριχθούν και εξελιχθούν.
Οι γονείς μπορούν να ευεργετηθούν μέσα από τις παρακάτω υπηρεσίες της APH:

  • Ατομικές Συμβουλευτικές/ψυχοθεραπευτικές Συνεδρίες
  • Συμβουλευτική Ζεύγους/Οικογένειας
  • Online Συμβουλευτική
  • Σεμινάρια πάνω στο ΑΡ/ Θετική Διαπαιδαγώγηση
  • Ομάδα Υποστήριξης γονέων APH
  • Ψυχοθεραπευτικές Ομάδες
  • Εκπαίδευση παιδαγωγού/ babysitter στο Attachment Parenting
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *