Ατομικές Συμβουλευτικές/ Ψυχοθεραπευτικές Συνεδρίες

Αυτές οι συνεδρίες απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να διερευνήσουν και να επιλύσουν τα θέματα που τους απασχολούν. Συνήθως ο συμβουλευόμενος έρχεται με ένα αρχικό αίτημα και στη συνέχεια μπορεί να δει και βαθύτερα θέματα που συνδέονται με το αρχικό. Οι ατομικές συνεδρίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε συμβουλευόμενου, αλλά τυπικά ορίζονται μία φορά κάθε εβδομάδα. Κάθε συνεδρία έχει διάρκεια μία ώρα. Μέσα από τις συνεδρίες αυτές γίνεται μία προσπάθεια αποκατάστασης της συναισθηματικής υγείας του συμβουλευόμενου και προωθείται η ανάπτυξη της αυτογνωσίας του.
Οι ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες βασίζονται στη σχέση αποδοχής, σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ του συμβουλευόμενου και του συμβούλου. Είναι μία διαδικασία όπου ο συμβουλευόμενος ενθαρρύνεται να συζητήσει και να διερευνήσει τα προσωπικά του προβλήματα με στόχο να ανακουφιστεί, να αποκτήσει μεγαλύτερη κατανόηση και δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων του, ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Ο ρόλος του συμβούλου δεν είναι να δώσει συμβουλές, αλλά να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο να επιλέξει τις λύσεις που του ταιριάζουν. Μέσω της διαδικασίας αυτής ο συμβουλευόμενος αναπτύσσει τις εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Μερικά από τα θέματα που αντιμετωπίζονται στις συνεδρίες σχετίζονται με προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, συγκρούσεις, δυσκολίες στην επικοινωνία, λήψη αποφάσεων, θέματα αυτοπεποίθησης. Οι ατομικές συνεδρίες βοηθούν επίσης τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην καθημερινότητά τους που σχετίζονται με ανεπιθύμητα συναισθήματα και συμπεριφορές, όπως άγχος, κρίσεις πανικού, φοβίες, κατάθλιψη, ψυχολογική πίεση και έλλειψη ικανοποίησης από τη ζωή.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *