Ομάδα Υποστήριξης Γονέων APH

Η ομάδα υποστήριξης γονέων της AP-Hellas έχει υποστηρικτικό και ψυχο-εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η ομάδα είναι ένας χώρος ασφάλειας και αποδοχής όλων, ώστε όλοι να αισθάνονται την άνεση που απαιτείται για να εκφραστούν ελεύθερα. Οι ομάδες εισάγουν τους γονείς στον κόσμο του Attachment Parenting και δίνουν την ευκαιρία στους γονείς να γνωρίσουν και άλλους γονείς με παρόμοιες αναζητήσεις/προβληματισμούς/φιλοσοφία, να μάθουν να επικοινωνούν με ενσυναίσθηση, να γνωρίσουν τις τελευταίες έρευνες πάνω στη νευροβιολογία και ψυχολογία, να αναθεωρήσουν πρακτικές και νοοτροπίες του παρελθόντος, να θέσουν προς συζήτηση και διερεύνηση τα θέματα που τους απασχολούν, να μάθουν τεχνικές του AP και να υποστηρίξουν και ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον στο ρόλο τους ως γονείς.

Οι συναντήσεις γίνονται μία φορά το μήνα και έχουν υποστηρικτικό/ψυχο-εκπαιδευτικό/συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 (ώρες 11.00-13.00) ξεκινά νέα ομάδα υποστήριξης γονέων.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε μαζί μας στο info@aphellas.gr

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *